Archive for Sierpień 5th, 2012

Pamiętąj, że tylko kłamcy przysięgają, że mówią prawdę

Ludzie prawdomówni zakładają, że się im wierzy; nie przejdzie im nawet przez myśl, żeby przysięgać. Kiedy lu­dzie mówią: „Możesz być ze mną szczery”, uważaj! Czasami podwładny będzie próbował tobą manipulować, wy­korzystując twoje słabe strony, na przykład zdolność współczucia. Kiedy spostrzeżesz, że jest to pewna taktyka, posłuż się korą mó­zgową i skoncentruj się na istocie rzeczy. [...]

Strzał w plecy

Manipulacja nigdy nie przebiega w sposób jawny. Cios zostaje zadany w najczulsze miejsce. Samuel B. White zarządza Korporacją Jaszczurów od jedenastu lat. Ogromne przedsiębiorstwo składa się z wielu wydziałów, Samuel zaś, zależnie od nastroju, interesuje się każdym z nich osobiście. Wszyscy dobrze wiedzą, że dzięki niemu rodzą się i upadają kariery, dlatego urzędnicy odczuwają dreszcz [...]

Pozorny dług

Są manipulatorzy, którzy wiedzą, że będąc z nimi w jednym stadzie, nie możesz zignorować wołania o pomoc. Ich strategia polega na wysyłaniu silnych sygnałów lojalności i przynależności. Następnie, kiedy czujesz się z nimi blisko zwią­zany, wołają o pomoc. Jeżeli zgodzisz się, poczujesz, że cię wyko­rzystano. Jeżeli powiesz „nie”, manipulator spojrzy na ciebie tak, że wydasz [...]

Zachowąj spokój

Mów powoli. Jeżeli musisz zastanowić się przez chwilę, nie spiesz się. Gdy manipulator jest osobą impulsyw­ną, twoja przerwa na myślenie rozwścieczy go i zmusi do zachowań sterowanych Mózgiem Dinozaura, dzięki czemu znajdziesz się w lepszej sytuacji. Dostarczaj tylko niezbędnych informacji. Odpo­wiadaj tylko na zadane pytania. Jeżeli nie musisz podawać żad­nych konkretnych danych, udzielaj wymijających odpowiedzi. [...]

Podpuszczanie

Wszystko zależy od tego, czy dana grupa da­rzy cię zaufaniem. Jeżeli ktoś doprowadzi cię do wybuchu lub do gadziego zachowania, wszyscy zapamiętają ten moment na długo, nawet gdy zapomną już o samym problemie. Na dalszą metę zwy­cięstwo przypada zawsze tym, którzy zachowują największy spo­kój. Specjalnością manipulatorów jest doprowadzanie do tego, byś korzystał z Mózgu Dinozaura [...]

Manipulator

Zawsze staraj się dowiedzieć, czego spodziewa się taka osoba albo jakich działań oczekuje z twojej strony. Zacho­wania manipulacyjne bardzo rzadko polegają na zwracaniu się do kogoś z otwartą prośbą. Manipulatorzy napomykają o różnych sprawach. Starają się nakłonić cię do tego, byś odgadł, o co im chodzi lub podejmował różne działania, dopóki nie zrobisz tego, czego [...]

Przede wszystkim nie zmieniaj reguł

Jeżeli manipulator zorientuje się, że nagradzasz jego wybuchy emocji zmianami swo­ich wymagań w stosunku do niego, przegrałeś. Jeżeli dana osoba znajduje się rzeczywiście w trudnej sytuacji, trzeba będzie dostosować wymagania do jej stanu, ale reguły na­leży wyłożyć w sposób przejrzysty w aneksie do umowy o pracę. Udogodnienia są rzeczą kontraktu z pracodawcą i powinny być [...]

Nie staraj się o poparcie

Dinozaur, którego podwładni dzi­ałają za jego plecami, to najbardziej niebezpieczny gad w dżungli przedsiębiorstwa. Dopóki nie jesteś pewny, że możesz spowodować zwolnienie manipulatora z pracy, musisz sam radzić sobie z tym problemem. Zbieranie ludzi, którzy podpiszą petycję przeciwko nie­mu, wcale ci nie pomoże. Manipulator będzie próbował odseparo­wać cię albo wyznaczyć jedną osobę (prawdopodobnie ciebie) jako [...]

Przerwij milczenie oraz pogódź się z bzdurami

Przerwij milczenie Możesz zacząć od wypowiadania uwag krytycznych w sposób pośredni. Zadawaj pytania, na przykład: „Jak sądzisz, co powiedzą na to ludzie z produkcji?” Zamiast mó­wić, że coś jest złe, zaproponuj inny kierunek działania: „Możemy to zrobić w nieco inny sposób, żeby nie zbuntowali się pracowni­cy z działu produkcji…” W ten sposób dajesz do zrozumienia, [...]

Manipulacja

Manipulacja to paskudne słowo. Kiedy o niej mówimy, opisu­jemy naginanie ludzi do naszej woli, przekręcanie słów, wywieranie nacisku, przypieranie do muru. Kiedy pomyśli się o uczuciach, których doświadcza osoba manipulowana – o rozdar­ciu, o ściśniętym żołądku – nie można się dziwić, że posługujemy się takimi właśnie obrazami. Znamy to uczucie, ale czym ono właściwie jest? [...]