Archive for the ‘Co to jest Mózg Dinozaura?’ Category

Spotkanie Godzilli z Rodanem

Gadzie schematy są prowokujące. Widok osoby zdenerwowanej lub otwarcie walczącej o władzę może skłonić i ciebie do posłuże­nia się Mózgiem Dinozaura. Prowadzi to do efektu, zwanego tu nienaukowo spotkaniem Godzilli z Rodanem: dużo wściekłości i wrzasku, domy się walą, ale nic z tego nie wynika. Oto niektóre z prowokujących stwierdzeń. Słysząc, jak ludzie je wygłaszają, [...]

Instynkty i emocje

Instynkty to złożone wzory zachowania „przyłączone” do syste­mu. Ptaki, które nigdy nie leciały na południe, potrafią nieomylnie przemierzyć tysiące mil i powrócić w to samo miejsce; wszystkie gady walczą w podobny sposób. W mózgu ludzkim instynktowne wzory związane z gniewem, strachem, seksem, terytorium i hie­rarchiami społecznymi często znajdują wyraz na co dzień, w pra­cy. Mimo [...]

Nieświadoma motywacja

Wielu teoretyków zastanawiało się nad nieświadomością i jej dzi­ałaniem. Według Freuda, na podświadomość składa się natura zwierzęca oraz tłumione popędy seksu i agresji. Jung sądził, że wypełnia ją nieświadomość zbiorowa. Zapewne obaj mieli rację. Nieświadomość tworzą w większym stopniu wzory postrzegania świata niż przypadki. U samych jej podstaw istnieją modele Mó­zgu Dinozaura, obecne w nas [...]

Jak pracuje Mózg Dinozaura?

Aby zrozumieć, jak pracuje ów mózg, wyobraźmy sobie, że mamy w głowie dwóch małych menedżerów. Każdy z nich odpowiada jednej z dwóch części mózgu, pierwszy – korze mó­zgowej, drugi – Mózgowi Dinozaura (Pomijamy układ obwodo­wy. Ujmując rzecz w pewnym uproszczeniu, można powiedzieć, że większość jego funkcji mieści w sobie działanie Mózgu Dino­zaura). Praca obu szefów [...]

Podobny do mnie – dobry; inny niż ja – zły

Dinozaury zawsze dzielą świat na dwie kategorie: dobro i zło. Do­brzy są, rzecz jasna, ludzie tacy jak one. Decyzje, które należało­by podejmować stosownie do meritum sprawy, zależą często od osobistej oceny moralnej. W najgorszym przypadku osąd moralny może zamienić się w paranoję. Charles odrzucił podanie o awans, które złożył młody Brown. Oficjalnym powodem było to, [...]

Czujesz ból? Sycz! Narzekanie i obwinianie

Dinozaur nigdy nie bierze pod uwagę tego, że sam jest źródłem swoich kłopotów. Kiedy dzieje się coś złego, reaguje na dwa sposo­by: narzeka albo obwinia innych. Zawsze ochoczo wymienia uwagi z towarzyszami niedoli i broni się przed wszelką krytyką. Rozważ te dwa przykłady: Narzekanie. Grupa współpracowników udaje się po pracy do pobliskie­go baru i gra [...]

Zdobądź partnera! Romanse w miejscu pracy

Jaszczury, widząc atrakcyjnego przedstawiciela płci przeciwnej, stosują natychmiast strategię zalotów, zamiast poświęcać uwagę interesom. Rezultatem może być cudowny związek, lecz znacznie częściej mamy do czynienia z niestosownym, irytującym zachowa­niem, molestowaniem seksualnym lub niepożądanym romanso­waniem w miejscu pracy. Dawid i Laura zaczęli umawiać się na drinka każdego wieczoru po pra­cy, aby omówić projekt, nad którym pracowali. [...]

Broń swojego terenu! Władza i budowanie imperium

To klasyczny problem, stary jak świat. Jeśli ktoś wkracza na te­ren dinozaura, ów – zarówno samiec, jak i samica – niepokoi się o stosuje rozmaite mechanizmy zachowań, które mają odstraszyć lub, w miarę możliwości, pokonać intruza. Najlepszym sposobem rozwiązania kwestii terytorium jest natarcie bez konfrontacji. Lekarze, na przykład, szybko się uczą, że należy rozmawiać z [...]

Rządź! Hierarchie, dominacja i walka o władzę

Gady uwielbiają rozmaite hierarchie społeczne i sprawiają takie wra­żenie, jakby chciały wszystkim pokazać, że są najważniejszymi dinozaurami, niezależnie od ich rzeczywistej pozycji zawodowej. Często komplikują sobie życie, angażując się w walkę ze wszystkimi naraz i z każdym z osobna. Przyjrzyjcie się tej wymianie zdań: „Zebranie w sprawie planowania odbędzie się o 10.00 w moim biurze” [...]

Walka, ucieczka, bezwład

Na zagrożenie lub agresję dinozaury reagują w trojaki sposób. Od­powiadają walką, uciekają, a czasem, gdy emocje sięgną szczytu, tę­żeją w bezruchu, niezdolne do myślenia i działania. U ludzi znajdu­jących się pod silną presją trzy schematy Mózgu Dinozaura widać jak na dłoni. Fred przywykł do tego, że w raportach na temat jego pracy figurują za­wsze najwyższe [...]