Archive for the ‘Co to jest Mózg Dinozaura?’ Category

Natychmiast! Impulsywność

Przede wszystkim gady nie umieją czekać. Wszelkie zasady Logi­ki Jaszczurów dotyczą sytuacji bezpośrednich. Myślenie Mózgu Dinozaura jest krótkoterminowe i związane z silnym zaangażo­waniem emocjonalnym. Mózgi Dinozaurów na stanowiskach kierowniczych działają zawsze od przypadku do przypadku i nigdy nie mają czasu, aby planować daleko naprzód. Są nieustannie podekscytowane, pogrążają swoich współpracowników w chaosie, wywołując u nich [...]

Mózg Dinozaura i Logika Jaszczurów

Pomyśl o dinozaurze. To arcydzieło programowania. W jaki sposób mózg wielkości orzecha włoskiego mógł kierować cia­łem tak olbrzymim jak przyczepa traktora? Każdy wylęgający się dinozaur był doskonale zaprogramowa­ny. Wiedział wszystko, co należało wiedzieć: jak oznaczyć swoje terytorium, jak postępować w razie niebezpieczeństwa, jak stać się przewodnikiem stada, jak znaleźć partnera. W erze mezozoicznej sukces zależał [...]