Archive for the ‘Logika Jaszczurów w praktyce’ Category

Siła rytuału

Także w interesach jest miejsce na religię. Nie mówię tu o modli­twie przed walnym zebraniem, ale o sile wspólnych przyzwycza­jeń i rytuałów, które wskazują na związek spraw codziennych z czymś większym oraz więź z innymi pracownikami tej samej kompanii, wykonującymi to samo z tych samych powodów. Do najwcześniejszych rytuałów należały obrzędy przejścia; zwyczaje, które symbolizowały [...]

Trwałość zwyczaju

Dinozaury to stworzenia, które mają swoje zwyczaje, a ich mózgi potrafią nadawać zwyczajom moc prawdy. Gad będzie robił to sa­mo, w ten sam sposób i z tego samego powodu dopóty, dopóki zwyczaj nie stanie się jedynym sposobem wykonania owej czynno­ści. Jeżeli mi nie wierzysz, przypomnij sobie, jak się czułeś, kiedy znajomy postanowił odwieźć cię do [...]

Tam, gdzie są ludzie, jest i polityka

Tego właśnie dotyczy ta książka. Źródłem polityki jest myślenie Mózgiem Dinozau­ra. Powinieneś poznać jego zasady, bo musisz według nich żyć. Nigdy nie będzie czasu na spokojną żeglugę Kiedy prze­minie jeden kryzys, pojawi się następny. Dobry, spokojny czas na dokonanie zmian nie nastąpi nigdy. Jeżeli odkładasz całą pracę do wakacji albo do chwili, w której sporządzisz [...]

Nic się nie dzieje zgodnie z przewidywa

Bądź pew­ny, że twoja praca ulegnie zmianie. Zawsze będziesz musiał wykonywać zadania, które nie wchodzą w zakres twoich obo­wiązków, po to, byś mógł zająć się tym, co do ciebie należy. We wszystkich instrukcjach, które otrzymasz, będzie bra­kowało przynajmniej jednej lub dwu istotnych wskazówek. Na wiele najważniejszych pytań nigdy nie otrzymasz odpowiedzi. Ludzie nie będą robić [...]

Nie ma sprawiedliwości

Sprawiedliwość to ludzki wymysł. Nie ma na nią miejsca w intrygach bogów i przedsiębiorstw. Podstawową zasadą biznesu jest to, że zysk, a nie moralna czy estetyczna wartość pomysłu, dyktuje decyzje przedsiębiorstwu. Przedsiębiorstwa istnieją dla zysku, a skuteczności działa­nia wymaga się w coraz większym stopniu także i od tych za­kładów pracy, których istnienie nie jest obliczone [...]

Grawitacja

Grawitacja to niesprawiedliwe ograniczenie naszej wolności. Przecież nie mieliśmy w tej kwestii nic do powiedzenia. Nikt z nas nie chciał być aż tak ciężki. Grawitacja to problem nie tylko osobisty, ale i ekonomiczny. Pomyślcie, ile dolarów marnuje się co roku na walkę z grawitacją. W samym transporcie lotniczym zmiana prawa ciążenia mogłaby przynieść rocznie miliardowe [...]

Klient z kosmosu

Jeżeli chcesz, żeby klienci wracali do ciebie, pamiętaj, by nie czuli się głupio. Każdy zgodzi się z tą uwagą, a jednak coraz więcej klientów i interesantów czuje się idiotycznie każdego dnia. Co się dzieje? Od klientów, którzy chcą robić z nami interesy, wymagamy często znajomości naszego języka, pełnego akronimów i skrótów. Mózg Dinozaura porozumiewa się [...]

Robotnicy i zarząd

Praca i zarządzanie to jeden z tych dwukategorialnych syste­mów, które uwielbia tworzyć Mózg Dinozaura; systemów, we­dług których wszystko dzieli się na „dobre” i „złe”. Oczywiście, uznanie czegoś za dobre lub złe zależy od tego, po której jest się stronie. Kiedy mówimy o pracy i zarządzaniu, myślimy natych­miast o pracy zorganizowanej, ale rzecz może równie dobrze [...]

Znaj swoje miejsce

Poznaj strukturę przedsiębiorstwa. Do­wiedz się, kto rządzi, a kto jest na wylocie. Dowiedz się, kto jest szarą eminencją. Traktuj wszystkich z szacunkiem. Nie możesz sobie pozwolić na to, by zranić czyjeś uczucia. Poznaj przepisy i reguły. Zapoznaj się ze wszystkim, co napisano o twoim przedsiębiorstwie i w twoim przedsiębiorstwie – z artykułami w gazetach, z [...]

Weź, ale nie podawaj dalej

Młodym dinozaurom rzadko pozwala się na utratę panowania nad sobą. Zachowaj spokój. Gniewanie się lub osobiste niesnaski z podwładnymi nie na­leżą do dobrego tonu. Przycinki i żarciki, które płyną z góry, mogą być oznaką życzliwości, ale nigdy nie docinaj nikomu na wyższym stanowisku, chyba że jest to oczywiste pochlebstwo, na przykład: „Co taki stary, zaprawiony [...]