Archive for the ‘Zasady Logiki Jaszczurów’ Category

Zła praca

Przyjrzyjmy się teraz osobie, która utrudnia sobie własną karierę, nie angażując się w to, co sama nazywa Złą Pracą. Sarah jest przekonana, że zrobi szybką karierę, gdy tylko znajdzie właściwą pracę. Ma dyplom znanej szkoły biznesu i jest ekspertem do spraw organizacji systemów informacyjnych. Do tej pory była zatrudnio­na w czterech różnych przedsiębiorstwach. W każdej [...]

Syndrom „wypalenia się”

Jest to jedyne znane mi zabu­rzenie, któremu nadali nazwę cierpiący na nie ludzie. Pragną oni, byś uwierzył, że jest to dolegliwość spowodowana pracą, że dawa­li z siebie wszystko, co mogli, dopóty, dopóki nie pozostało nic, do­póki nie wypalili się doszczętnie w blasku chwały. Oczywiście, jest to pułapka nęcąca tych pracowników, którzy wiedzą, że lepiej jest [...]

Etyka pracoholika

Adam to klasyczny pracoholik. Pracuje w niesamo­witych godzinach: zaczyna o siódmej rano i kończy o ósmej albo i dzie­wiątej wieczór. Osiąga wiele, ale wielkim kosztem. Kiedy przerywa pracę lub jedzie na wakacje, uważa się za leniucha i zwykle spędza czas na rozmyślaniu o zadaniach, które czekają w biurze. Nawet jego zaintereso­wania łączą się z pracą. [...]

Zderzenie osobowości

Donna i Sharon, jej szefowa, nienawidzą się wzajemnie. Donna uważa, że Sharon jest despotką, która podejmuje arbitralne decyzje i osiągnęła wysokie stanowisko z niewiadomych powo­dów – na pewno nie dla swych umiejętności. Donna sądzi, że prawdziwy problem polega na tym, że Sharon jest po prostu głupia, a Donna nie po­zwoli na to, by dyrygował nią [...]

Podobny do mnie – dobry.Inny niż ja – zły

Spójrzmy prawdzie w oczy. Na świecie żyją dwa gatunki ludzi. Jedni wierzą, że trzeba ciężko pracować, jeżeli chce się coś mieć. Są pilni i odpowiedzialni. Są dumni z tego, że potrafią pra­cować solidnie i systematycznie. Angażują się w sprawy, w które wierzą, i poświęcają im część własnego życia. Można na nich pole­gać, są pełni ciepła [...]

Co robić

Spójrzmy teraz na idące w parze zjawiska obwiniania i narzeka­nia i spróbujmy znaleźć sposób, by je zwalczyć – zarówno w sobie, jak i w innych. Najpierw w samych sobie: Kiedy zaczniesz myśleć w kategoriach winy, zadaj sobie pyta­nie: „Co mi to da, że znajdę winnego? Co zyskam, karząc ko­goś za to? Czy, myśląc w ten [...]

Plotki i narzekania

Ludzie uwielbiają plotki. Plotki prawie nigdy nie mówią o tym, że inni robią coś dobrego. Sheryl odczuwa wielką radość, rozpowszechniając złe wieści. Jej stara śpiewka to: „Słuchaj, co zrobili tym razem faceci z biura na parterze”, po czym opowiada o ostatnim gwałcie zadanym prawom człowieka, które­go dopuścili się urzędnicy działu finansów. Mózg Dinozaura Sheryl wierzy, [...]

Wina jednostki

Obwinianie wyrządza największe szkody jednostkom. Aby zrozu­mieć, jak funkcjonuje, musimy wkroczyć w rejony epistemologii, dziedziny zajmującej się tym, skąd wiemy to, co wiemy. Zacznę od prostego pytania: czym jest rzeczywistość? Nie trzeba myśleć zbyt długo nad odpowiedzią. Rzeczywistość jest po prostu tym, czym myślimy, że jest. Wiele tu faktów i obiek­tywnej wiedzy, ale w rezultacie [...]

Wina w skali przesiębiorstwa

Zacznijmy od przedsiębiorstwa. Uważamy, że od tych, którzy przegrali, nie można nauczyć się niczego. Bob, kierownik wydziału firmy komputerowej, podejmuje pewne decyzje dotyczące produkcji oprogramowania i w efekcie otrzymuje właściwy produkt we właściwym czasie. Robi na tym kupę forsy, a „Wall Street Journal” pisze o jego wspaniałym sukcesie Bob zostaje bohaterem. Po pięciu latach robi [...]

Boli? Sycz!

Stado roślinożernych stworów tapla się na skraju bagna, szukając pożywie­nia. Dzień jest gorący, poruszają się ociężale. Robią to, co robią, w zwolnio­nym tempie, możliwym tylko wtedy, kiedy nie ma się żadnych, ale to żadnych spraw na głowie. Coś się zmienia. Dziwny dźwięk, dziwny zapach. Coś jest nie w porząd­ku. Niebezpieczeństwo! Głośny ostrzegawczy krzyk dobywa się [...]