Czujesz ból? Sycz! Narzekanie i obwinianie

Dinozaur nigdy nie bierze pod uwagę tego, że sam jest źródłem swoich kłopotów. Kiedy dzieje się coś złego, reaguje na dwa sposo­by: narzeka albo obwinia innych. Zawsze ochoczo wymienia uwagi z towarzyszami niedoli i broni się przed wszelką krytyką. Rozważ te dwa przykłady:

Narzekanie. Grupa współpracowników udaje się po pracy do pobliskie­go baru i gra w grę pod nazwą: „To nie do wiary, jaki bałagan panuje w naszej firmie”. Wracają do domu, pocieszywszy się nieco, lecz na dal­szą metę poziom ich morale obniża się jeszcze bardziej.

Obwinianie. Sally jest nieomylna. Niezależnie od tego, co się dzieje, za­wsze potrafi znaleźć winnego. Szef nie powiedział jej, co należy zrobić, podwładni nie słuchają poleceń, sam Bóg przeznaczył ją na ofiarę. Z wielkim entuzjazmem, zaangażowaniem i przekonaniem tłumaczy, że to inni uniemożliwiają jej pracę.

Dinozaury wyrażały ból na głos, aby ostrzec stado przed nie­bezpieczeństwem i uzyskać pomoc. Syczenie w biurze może powo­dować inne skutki.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.