Instynkty i emocje

Instynkty to złożone wzory zachowania „przyłączone” do syste­mu. Ptaki, które nigdy nie leciały na południe, potrafią nieomylnie przemierzyć tysiące mil i powrócić w to samo miejsce; wszystkie gady walczą w podobny sposób. W mózgu ludzkim instynktowne wzory związane z gniewem, strachem, seksem, terytorium i hie­rarchiami społecznymi często znajdują wyraz na co dzień, w pra­cy. Mimo iż posługiwanie się nimi nie prowadzi do sukcesu, wydają się prawdziwe i tak naturalne, ponieważ pochodzą z we­wnątrz. Są to nieświadome programy, które sprawiają, że opusz­czamy biuro, kręcąc głową i zadając sobie pytanie: „Dlaczego to zrobiłem?”.

Aktywności mózgu doświadczamy przeważnie za pomocą cia­ła, nie zaś umysłem. Emocje, na przykład, wyzwalają się dzięki mózgowi, ale powodują zmiany w mięśniach, hormonach i orga­nach ciała. Czy pamiętasz, jak krew uderzyła ci do głowy, kiedy dostałeś awans? Nie doświadczyłeś tego za pośrednictwem słów i obrazów; to dokonało się gdzieś w twoim ciele. Impulsy pocho­dzące z głębi organizmu to główne narzędzia, za pomocą których Dinozaur sprawuje władzę.

Na dalszą metę kora mózgowa jest w stanie kontrolować Mózg Dinozaura, ponieważ jest bardziej przebiegła. Musi jednak uporać się z chaosem, niezdecydowaniem i sprzecznościami. Mózg Dino­zaura, podobnie jak były szef Białego Domu Alexander Haig, oświadcza często: „Ja tu rządzę”, zwłaszcza w sytuacjach w któ­rych w grę wchodzi zagrożenie, terytorium lub seks.

W związku z pewnymi wydarzeniami ludzie automatycznie skłaniają się ku reakcji dinozaura. Zapowiedzią tej reakcji jest to­warzyszący jej bojowy okrzyk: „Zjeżdżaj stąd! Wiem, co trzeba ro­bić”. W sytuacji kryzysowej taka reakcja bywa niezbędna, lecz Mózg Dinozaura potrafi zrobić kryzys ze wszystkiego. Taką tech­nikę nazywa się niekiedy „zarządzaniem na gorąco”.

Etologowie, którzy zajmują się badaniem instynktów, nazy­wają bodźce wywołujące instynktowne wzory wyzwalaczami. Najpotężniejszym wyzwalaczem jest widok Mózgu Dinozaura przy pracy – gdy obserwujemy lub słyszymy ludzi zachowujących się według schematów Reakcji Gada.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.