Jak pracuje Mózg Dinozaura?

Aby zrozumieć, jak pracuje ów mózg, wyobraźmy sobie, że mamy w głowie dwóch małych menedżerów. Każdy z nich odpowiada jednej z dwóch części mózgu, pierwszy – korze mó­zgowej, drugi – Mózgowi Dinozaura (Pomijamy układ obwodo­wy. Ujmując rzecz w pewnym uproszczeniu, można powiedzieć, że większość jego funkcji mieści w sobie działanie Mózgu Dino­zaura). Praca obu szefów polega na tym samym: trzeba dopilno­wać, by ciało robiło wszystko, co konieczne do przetrwania i do szczęścia.

Pierwszy szef, Kora Mózgowa, jest rozsądny, zaradny i niekie­dy trochę ograniczony. Nosi garnitur w rodzaju tych, o których pi­szą w periodykach typu „Strój i Sukces”. W biurze Kory Mózgo­wej piętrzą się pod sam sufit stosy podręczników, notatek na temat wcześniejszych doświadczeń zawodowych, komentarzy, po­radników menedżerskich i taśm z nagraniami pobudzającymi do pracy. Szuflady biurka są pełne jego własnych zapisków i list spraw do załatwienia. Wszystkie instrukcje są autorytatywne i szczegółowe, bywają oschłe i, jak to w życiu, niekompletne, sprzeczne i mylące.

Drugi szef, Dinozaur, bywa postacią barwną. Budzi żywe emo­cje, gdy przemierza swoje biuro, odziany w kraciastą, sportową marynarkę. W jednej sekundzie potrafi wywołać ogólne porusze­nie. Jego biuro zdobią jego własne fotografie, na których ściska dłonie wybitnym osobistościom, nalepki, śmieszne rysunki, ogry­zione kości i brudne filiżanki po kawie, a także rozmaite zadziwia­jąco piękne i proste przedmioty. Na ścianach wiszą dyplomy opra­wione w ramki; w szufladach leżą stosy nagan.

Dinozaury żyją na świecie od milionów lat, lecz jego poradnik menedżerski mieści się w jednym tomie. Krótki wykład taktyki i sposobów postępowania, stosowanych we wszystkich sytuacjach. Bezpośredni, na temat i czasami błędny.

Obaj szefowie są w nas, w obu częściach naszego mózgu. Gdy­by pracowali wspólnie, mogliby wiele osiągnąć. Jednak najczęściej nie potrafią działać razem. Czasami pracujemy logicznie i racjo­nalnie, tak jak Kora Mózgowa. Innym razem, jak w przypadku Di­nozaura, nasz styl działania jest prowokujący, natchniony i emo­cjonalny. Przyjrzyjmy się zatem, w jaki sposób doświadczamy istnienia tych skłóconych jednostek, Kory i Dinozaura, po to, by lepiej uświadomić sobie ich obecność.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.