Mózg Dinozaura i Logika Jaszczurów

Pomyśl o dinozaurze. To arcydzieło programowania. W jaki sposób mózg wielkości orzecha włoskiego mógł kierować cia­łem tak olbrzymim jak przyczepa traktora?

Każdy wylęgający się dinozaur był doskonale zaprogramowa­ny. Wiedział wszystko, co należało wiedzieć: jak oznaczyć swoje terytorium, jak postępować w razie niebezpieczeństwa, jak stać się przewodnikiem stada, jak znaleźć partnera. W erze mezozoicznej sukces zależał wyłącznie od instynktu.

Dinozaury wyginęły sześćdziesiąt pięć milionów lat temu, ale nadal są wśród nas – nie tylko w muzeach, nie tylko na podkoszul­kach, ale i na pokładach prywatnych samolotów. Wyginęły ich cia­ła, lecz ich mózgi i instynkty tworzą fundamenty, na których wspie­ra się nasz mózg.

Czym jest Mózg Dinozaura? Gdzie się znajduje? Jak pracuje? Czy nadal pomaga nam przetrwać?

Wyobraźmy sobie, że mózg ludzki to kanapka, która jest dzie­łem ewolucji: na wierzchu kora mózgowa (ośrodek myślenia i lo­giki), u dołu mózg dinozaura (instynkty i emocje), a między nimi warstwa nazywana układem obwodowym.

Mózg dinozaura jest źródłem poleceń kierujących instynktami i emocjami tak starymi, jak same dinozaury: agresją i gniewem, łączeniem się w pary i wabieniem partnera, poczuciem własności i strachem, hierarchią społeczną i lojalnością.

Kora stanowi tę część mózgu, dzięki której jesteśmy ludźmi. Jest to obszar, w którym przebiegają procesy myślenia, kojarzenia, wnioskowania i dowodzenia. Kiedy Mózg Dinozaura wchodzi w pa­radę myśleniu racjonalnemu, uporządkowanemu i praktycznemu, efekt jest taki, jakby ktoś próbował rozsądnie dyskutować z gadem.

Schematy Mózgu Dinozaura można ująć w siedem szczegóło­wych zasad, które nazywam Logiką Jaszczurów. Dinozaur stosu­je je do wszelkich wydarzeń i wypadków. Każdej z zasad przyjrzyj­my się bliżej w kolejnych rozdziałach.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.