Spotkanie Godzilli z Rodanem

Gadzie schematy są prowokujące. Widok osoby zdenerwowanej lub otwarcie walczącej o władzę może skłonić i ciebie do posłuże­nia się Mózgiem Dinozaura. Prowadzi to do efektu, zwanego tu nienaukowo spotkaniem Godzilli z Rodanem: dużo wściekłości i wrzasku, domy się walą, ale nic z tego nie wynika.

Oto niektóre z prowokujących stwierdzeń. Słysząc, jak ludzie je wygłaszają, możesz być pewny, że to sprawka ich Mózgów Di­nozaurów, mimo iż sami uważają się za bardzo rozsądnych:

  • „Chciałem ci tylko powiedzieć, co naprawdę czuję w związku z…”
  • „Bo ty zawsze…”
  • „Bo ty nigdy…”
  • „Rozmawiałem z Joe i z Mary, i wszyscy czujemy…”
  • „Dlaczego nikt się ze mną nie porozumiał w sprawie…?”
  • „Jak to się dzieje, że niektórym ludziom wolno…?”
  • „Sądziłem, że to moja sprawa…”
  • „W tej firmie mamy swoje sposoby…”
  • „W dawnych dobrych czasach…”

W świecie biznesu zazwyczaj nie atakuje się zębami i pazura­mi. Zaczyna się od stwierdzeń podobnych do tych, które przedsta­wiono wyżej. Jeżeli usłyszysz wypowiedzi tego rodzaju, możesz być pewny, że uczestniczysz w rozmowie szczególnego typu..Pozornie są to pytania, komentarze i opinie, lecz twój Mózg Dino­zaura odbiera je jako ataki. Jeżeli go nie powstrzymasz, odpowie na nie: „Zejdź mi z drogi, Koro Mózgowa. Ja tu rządzę”.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.