Bezpieczeństwo

Oprócz bliskości, najważniejszym powodem rozpoczynania biuro­wych romansów jest to, że oferują one złudne poczucie bezpie­czeństwa w napięciach związanych z pracą i życiem osobistym. Łatwo uwierzyć w to, że konflikt nie powstanie, gdy zwiążesz się z kimś, kto z tobą pracuje. Kolega (i kochanek) z pewnością zro­zumie, jeżeli trzeba popracować do późna. I nie zrobi ci awantu­ry, kiedy machniesz ręką na sobotni poranek i pójdziesz do biura „dosłownie na parę minut”. Któż okaże ci więcej zrozumienia, kiedy – z powodu napięć w pracy i zmęczenia – nie będziesz miał ochoty na seks?          ‚

Kochanek (i kolega) będzie z pewnością wyrozumiały na po­czątku, ale nigdy na końcu.

Liczne biurowe romanse mogą zamienić się w Prawdziwą Mi­łość i tak się często dzieje. W żadnym laboratorium nikt do tej po­ry nie odkrył czynników, które gwarantują długotrwały i satys­fakcjonujący związek. Miłość to coś, czego nie można pojąć do końca. Istnieją wszakże pewne wskazówki i oznaki, które pozwa­lają stwierdzić, czy mamy do czynienia z Prawdziwą Miłością, czy też z jeszcze jednym biurowym romansem:

 1. Spróbuj przewidzieć przyszłość. Jakie miejsce zajmie ten związek w twoim życiu osobistym i zawodowym? Co może stanowić źródło konfliktów? Wyobraź sobie, jaka będzie two­ja miłość, twoje życie i twoja praca za rok. Jeżeli uznasz, że nie ulegną zmianie i będą dokładnie takie jak teraz, prawdo­podobnie wyrażasz w ten sposób swoje pobożne życzenie.
 2. Jakie będzie następne stadium rytuału zalotów? Następny stopień intymności? Dobrze pomyśl o tym, co zgotuje ci przy­szłość, kiedy wykonasz następny krok.Postawcie sobie pytania: „Czego chcemy?” „Jaki ma być ten związek?”. Przygodny seks, dobra zabawa i żadnych pre­tensji po fakcie? Głęboka przyjaźń o charakterze seksualnym, bez zobowiązań? Długotrwały związek?
 3. Jeżeli jedno z was ma już za sobą inne biurowe romanse, bądźcie czujni. Co zrobicie, jeśli wasze poglądy będą się różnić? Kiedy jed­na z osób myśli o flircie, a druga o małżeństwie – mogą poja­wić się kłopoty. Jeżeli stwierdzicie, że wasze oczekiwania zanadto się róż­nią, romans może zakończyć się przyjaźnią. Jeżeli jednak nie możecie uzgodnić, ku czemu zmierza wasz związek, a związek wcale się nie kończy, należy spodziewać się zbrodni w afekcie, która jest całkiem nie na miejscu w większości Na­kładów pracy.
 4. Prawdopodobieństwo udanego związku zmniejsza się znacz­nie, jeśli jedna ze stron ma zobowiązania małżeńskie. Musicie wtedy dokonać naprawdę trudnych wyborów. Moralność, za­angażowanie i dyskrecja to tylko nieliczne z wielu kwestii, które trzeba rozważyć. Jeżeli będziesz udawać, że współmał­żonek osoby ukochanej nie istnieje, zostaniesz przyłapany na gorącym uczynku, a przykre pytania staną się wówczas jesz­cze bardziej przykre. Jest rzeczą ważną, by zdawać sobie sprawę z tego, że twój kochanek lub kochanka może w końcu potraktować cię do­kładnie tak samo jak swojego współmałżonka. Jeżeli jedno z was pozostaje w separacji lub rozwiodło się w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, szanse na udany związek także maleją. Trzeba jeszcze dokonać zbyt wielu zmian, roz­strzygnąć wiele spraw i przeżyć wiele falstartów, zanim poja­wi się szansa na Prawdziwą Miłość.
 5. Zwróć uwagę na oznaki zaprzeczania; udawania, że nikt wię­cej o tym nie wie – u siebie i u swojego partnera. Jeżeli jeste­ście parą, możecie być pewni, że inni o tym wiedzą lub podej­rzewają to. Zaprzeczanie oznacza, że, podejmując decyzje dotyczące swojego postępowania, z wielką wprawą lekcewa­żysz rzeczywistość, a nie jest to dobry znak.
 6. Czy jedno z was daje z siebie więcej? Jeśli tak, to czego ocze­kuje w zamian? Jeżeli ktoś zaciąga zobowiązania, prognozy nie są dobre. Brak wzajemności to także zły znak.
 7. Jeżeli nie rozmawialiście o wyłączności i zaborczości, jeżeli nie ustanowiliście jasnych reguł, uważajcie.
 8. Zadaj sobie pytanie, czy jedno z was nie wykorzystuje związ­ku po to, by zwalczyć objawy depresji lub wyczerpania. Jeże­li dzięki waszej znajomości wstajesz wcześniej i biegniesz do pracy, związek jest podejrzany. Posługujesz się schematem Mózgu Dinozaura i nadmierną dawką emocji, aby odwrócić uwagę od bardzo konkretnego problemu, który domaga się rozwiązania. Dla wielu ludzi narkotykiem staje się ich własna adrenalina, a stałe, codzienne posługiwanie się Mózgiem Di­nozaura oznacza, że nie są zadowoleni ze swojej pracy.
 9. Czy potraficie oboje powiedzieć „nie”? Czy możliwy jest kom­promis? Jeżeli nie dochodzi między wami do kontrowersji, bądźcie ostrożni. Ludzie z krwi i kości, którzy niczego nie ukrywają, czasami nie zgadzają się ze sobą. Jeżeli pojawią się sprzeczki, kompromisy i istotne zmiany w ważnych sprawach – to bardzo dobry znak.
 10. Co najważniejsze – czy czynicie sobie obietnice i dotrzymuje­cie ich? Tajemnica Prawdziwej Miłości polega na zaangażo­waniu. Partnerzy muszą chętnie podejmować się czegoś i do­trzymywać słowa, niezależnie od związanych z tym trudności. Czy twój ukochany dotrzymuje obietnic danych innym? Jeśli nie, dlaczego myślisz, że w stosunku do ciebie zachowa się inaczej?
 11. Porozmawiaj o swoich uczuciach z zaufanym przyjacielem i poproś, by wyraził szczery pogląd na ten temat. Poszukaj ra­dy u specjalisty. Uwierz w to, co usłyszysz! Jeżeli stwierdzisz, że szukasz argumentów, by dowieść, że twój przyjaciel lub do­radca nic nie rozumie i nie pojmuje, dlaczego twój związek jest inny niż wszystkie – czas zakończyć romans.
 12. Jeżeli jedno z was pije łub narkotyzuje się, trzeba odwołać wszystkie zakłady. Taka osoba ma bardzo często wiele wdzię­ku. W alkoholiku można się także zakochać, wierząc, że sta­nie się innym człowiekiem, gdy będzie przy nim ktoś, kto go zrozumie. To jednak zdarza się bardzo rzadko. Nałogowcy przyciągają do siebie nieszczęśliwe związki równie łatwo jak magnes. Jeżeli stwierdzisz, że interesujesz się kimś, kto ma problemy z nałogiem, najwyższy czas zastanowić się nad tą sytuacją. I to szybko!
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.