Dbaj o swój własny interes

Bądź pewny siebie, ale nie za­rozumiały. Naucz się rozmawiać ze starymi dinozaurami, bio­rąc pod uwagę ich system wartości, a nie swój własny. Nikt nie dał nigdy nikomu podwyżki ani awansu tylko dlatego, że ktoś tego potrzebował. Kiedy przedstawisz swoją sprawę, pa­miętaj o wykazaniu w sposób jasny, jakie korzyści odniesie przedsiębiorstwo, dając ci awans lub podwyżkę. Twoje korzy­ści są dla wszystkich oczywiste.

Naucz się, w jaki sposób prosić o podwyżkę. Najlepszy mo­ment przychodzi zwykle wtedy, kiedy otrzymujesz nowe, bar­dziej odpowiedzialne zadanie. Zapytaj, czy łączy się ono ze zwiększeniem wynagrodzenia, albo zawrzyj umowę ze stary­mi dinozaurami: „Zrobię to, jeżeli otrzymam odpowiednią podwyżkę”.

Taka postawa może wydać się wyrachowana. Jeżeli masz wątpliwości związane ze sposobem postępowania w takiej sy­tuacji w twoim przedsiębiorstwie, postaraj się o odpowiednie informacje. Zapytaj, jakie wymagania należy spełniać, żeby otrzymać nowe stanowisko, po czym poproś o wyższe wyna­grodzenie.

Nigdy nie proś o podwyżkę, mówiąc: „Joe dostał podwyż­kę, a pracuje w przedsiębiorstwie krócej ode mnie”. Jeszcze gorsze jest odczytanie tabeli płac i „odkrycie”, że zostało się mylnie zaszeregowanymi. Na posadach państwowych jest to niemal jedyny sposób otrzymania podwyżki, ale należy się nim posługiwać za wiedzą i zgodą przełożonego.

Mówiąc ogólnie, proś o to, czego chcesz i – jeżeli odpo­wiedź brzmi „nie” – pogódź się z tym. Wolno ci zapytać, co trzeba zmienić lub co należy zrobić, byś mógł otrzymać to, czego chcesz. Nie narzekaj, jeżeli sądzisz, że odmówiono ci, choć na coś zasługujesz.

Dobrym wyjściem jest często prośba o radę na temat moż­liwości awansu. Jeżeli z niej skorzystasz, pamiętaj, że prosisz w ten sposób kogoś, by stał się twoim opiekunem. W związku z tym musisz zastosować się do zalecenia. Inaczej ryzykujesz utratę poparcia osoby, która go udzieliła. Pamiętaj, że nie jest to sprawa bez znaczenia. W wielu przedsiębiorstwach istnie­ją doradcy do spraw awansu albo wydziały spraw pracowniczych, nie związane z formalną strukturą władzy. Tam mo­żesz znaleźć ludzi, którzy podsuną ci pomysły dotyczące twojej kariery zawodowej.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.