Manipulator

Zawsze staraj się dowiedzieć, czego spodziewa się taka osoba albo jakich działań oczekuje z twojej strony. Zacho­wania manipulacyjne bardzo rzadko polegają na zwracaniu się do kogoś z otwartą prośbą. Manipulatorzy napomykają o różnych sprawach. Starają się nakłonić cię do tego, byś odgadł, o co im chodzi lub podejmował różne działania, dopóki nie zrobisz tego, czego chcą. Gdyby powiedzieli ci wprost, czego się po tobie spo­dziewają, mógłbyś powiedzieć „nie” i gra byłaby skończona.

W stosunku do manipulatorów wszelkiej maści bardzo sku­teczne jest otwarte pytanie: „Czego ode mnie oczekujesz?”, ponie­waż ich odpowiedź można wykorzystać jako podstawę negocjacji. Rzecz jasna, taka technika pozwala im także zastanowić się przez chwilę, co może pobudzić ich korę mózgową.

Jeżeli manipulator potrzebuje więcej niż pięciu minut dwa razy w tygodniu, skieruj go do osób, które mogą mu naprawdę pomóc. Prowadzenie terapii nie należy do twoich obo­wiązków, lecz do zadań lekarza domowego, pracownika kadr, psy­chologa i wszystkich, którzy mogą służyć radą w danej sprawie.

Zamiast uwalniać manipulatora od odpowiedzialności, stwórz taką sytuację, która utrudni mu narzekanie. Staraj się pobić przeciwnika jego własną bronią. Zawsze, kiedy manipu­lator zwraca się do ciebie, zmuś go, żeby coś zrobił.

Powiedz, na przykład: „Sprawa wygląda poważnie. Musisz umówić się ze swoim lekarzem (pracownikiem kadr) jeszcze dziś i poprosić go, żeby do mnie zadzwonił. Wtedy zdecydujemy, co ro­bić”. Możesz także skłonić manipulatora, by zbadał sprawę i na­pisał raport na temat tego, w jaki sposób ludzie reagują na dym papierosów w miejscu pracy. Jeżeli trzeba będzie włożyć więcej wysiłku w narzekanie niż w siedzenie cicho, manipulator będzie zapewne wolał siedzieć cicho.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.