Nic się nie dzieje zgodnie z przewidywa

Bądź pew­ny, że twoja praca ulegnie zmianie. Zawsze będziesz musiał wykonywać zadania, które nie wchodzą w zakres twoich obo­wiązków, po to, byś mógł zająć się tym, co do ciebie należy.

We wszystkich instrukcjach, które otrzymasz, będzie bra­kowało przynajmniej jednej lub dwu istotnych wskazówek. Na wiele najważniejszych pytań nigdy nie otrzymasz odpowiedzi.

Ludzie nie będą robić tego, co powinni

Wszechświat nie zawsze rządzi się tymi prawami co ty. Ludzie będą robić to, za co będą dostatecznie wynagradza­ni. W tym właśnie miejscu pojawia się problem cnoty, która jest sama sobie nagrodą. Albo to, co jest najłatwiejsze. Wyni­ka stąd następujący wniosek: zadania, które nie podlegają kon­troli, nie zostaną wykonane. Większość ludzi odkłada wszyst­kie sprawy do ostatniej chwili. Jeżeli nie zostanie wyznaczony termin, z załatwieniem sprawy trzeba będzie czekać do dnia Sądu Ostatecznego.

Ludzie zawsze będą mieć na uwadze najpierw swoje uczucia i interesy, a dopiero potem – twoje

Nigdy nie doszukuj się złośliwych zamiarów tam, gdzie wy­starczającym wytłumaczeniem jest niewiedza. Ludzie będą przychodzić do ciebie z prośbą o przysługę, ale kiedy ty przyjdziesz do nich, nie będą pomagać ci równie ochoczo, jak robiłeś to wcześniej ty. Ludzie będą zwierzać ci się z własnych problemów, ale nie bę­dą skłonni wysłuchiwać twoich. Jeżeli w pracy powiesz komuś coś w sekrecie, a będzie to spra­wa ważna, na pewno się rozniesie.

Jeżeli jesteś opryskliwy i agresywny, nikt nie przyjdzie, żeby ci to powiedzieć, bo będą się ciebie bać. Jeżeli chcesz się z kimś sprzymierzyć, zaprzyjaźnić lub utworzyć zwartą grupę, będziesz musiał wykonać całą pracę sam. Zawsze będzie ci się wydawało, że to właśnie ty załatwiasz wszystkie telefony, zajmujesz się całym planowaniem i czarną robotą. Jeżeli tak ci się wydaje, to znaczy, że robisz to dobrze. Jeżeli pracujesz w jakimś zespole, będziesz musiał wykonać większość pracy i podzielić się zaszczytami.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.