Nie ma sprawiedliwości

Sprawiedliwość to ludzki wymysł. Nie ma na nią miejsca w intrygach bogów i przedsiębiorstw. Podstawową zasadą biznesu jest to, że zysk, a nie moralna czy estetyczna wartość pomysłu, dyktuje decyzje przedsiębiorstwu.

Przedsiębiorstwa istnieją dla zysku, a skuteczności działa­nia wymaga się w coraz większym stopniu także i od tych za­kładów pracy, których istnienie nie jest obliczone na zysk.

Pierwszym, a często i ostatnim pytaniem zadawanymi w związku z jakimś pomysłem czy zmianą jest: „Ile to będzie kosztowało?”. Musisz zdawać sobie z tego sprawę, obrócić pra­wo ciążenia na swoją korzyść i mieć gotową odpowiedź. Jesz­cze lepiej mieć pewne pojęcie o tym, w jaki sposób dzięki pro­ponowanej zmianie można po pewnymi czasie zarobić lub oszczędzić pieniądze. Mocno wierzę w wybieganie spojrzeniem daleko w przyszłość i w to, że wysoka etyka to dobry interes. W dalszym ciągu jednak spoczywa na mnie obowiązek wyka­zania słuszności moich argumentów: nie spodziewam się, że ludzie zaakceptują moje poglądy dlatego, że mam rację.

Możliwości nie otwierają się przed ludźmi o najwyższych kwalifikacjach, ale przed tymi, którzy robią sobie największą reklamę i są na właściwym miejscu we właściwym czasie. Mo­że to być niesprawiedliwe, lecz z pewnością nie jest przypadko­we. Jeżeli chcesz daleko zajść, musisz nauczyć się zachwalać własną osobę i nieustannie szukać właściwego miejsca i czasu.

Jest wielu ludzi, którzy nie stosują się do żadnych reguł gry i nie dzieje im się żadna krzywda.

Może się zdarzyć, że mimo wszelkich wysiłków nie skło­nisz nikogo der zmiany postępowania ani też nie uda ci się spra­wić, by awans otrzymali najlepsi. Stawia cię to przed dylematem moralnym: czy fakt, że ktoś nie ponosi kary za po­stępowanie niezgodne z prawem lub niemoralne, oznacza, że ty także możesz postępować w ten sposób? Czy brak kary zmniejsza niemoralność czynu? Nie mogę odpowiedzieć za cie­bie na to pytanie. Powiem tylko, że jeśli cnota nie będzie sama sobie nagrodą, prawdopodobnie nigdy nie doczeka się nagrody.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.