Pamiętąj, że tylko kłamcy przysięgają, że mówią prawdę

Ludzie prawdomówni zakładają, że się im wierzy; nie przejdzie im nawet przez myśl, żeby przysięgać. Kiedy lu­dzie mówią: „Możesz być ze mną szczery”, uważaj!

Czasami podwładny będzie próbował tobą manipulować, wy­korzystując twoje słabe strony, na przykład zdolność współczucia. Kiedy spostrzeżesz, że jest to pewna taktyka, posłuż się korą mó­zgową i skoncentruj się na istocie rzeczy. Możesz, na przykład, stwierdzić: „Dobrze, możemy o tym pomówić, ale chcę, żebyś wie­dział, że w żadnym wypadku nie zamierzam zmienić terminu od­dania sprawozdania. Jeżeli chcesz, porozmawiajmy jeszcze o cho­robie twojej babci, ale uważam, że powinniśmy postawić sprawę jasno: termin nie zostanie zmieniony”.

W tej sytuacji manipulatorzy niemal zawsze zmieniają temat, zadając pytanie. Spodziewają się, że wciągną cię w następną spra­wę po to, by cię podejść i uzyskać to, o co im chodzi, w inny spo­sób. Pamiętaj, że nie musisz odpowiadać na pytanie. Zawsze mo­żesz powiedzieć: „W porządku, chętnie odpowiem na to pytanie, ale chcę, żeby było jasne, że nie zamierzam zmienić terminu”.

Mogą wtedy często zachowywać się tak, jakby nie słyszeli, o czym mówisz. Musisz wówczas uzyskać jakieś słowne potwier­dzenie tego, że jednak cię usłyszeli, zanim przejdziesz do następ­nej sprawy. Jeżeli to zrobisz, manipulacja obróci się wniwecz, kie­dy gad zrozumie wreszcie, że nie dostanie tego, czego chce.

Żaden z rodzajów manipulacji nie okaże się skuteczny, o ile ty nie będziesz reagował Mózgiem Dinozaura. Ludzie nie wykorzystują tych, którzy myślą. Ważną sprawą jest, by uświadomić sobie uczucie ściskania w dołku, któ­re oznacza: „Ktoś usiłuje mną manipulować”. Jest to sygnał do zachowania spokoju i przeczekania tego uczucia, zanim podejmie się jakiekolwiek działanie. Zanim coś zrobisz, musisz jasno zda­wać sobie sprawę z tego, co się dzieje.

Zdecyduj, czego chcesz, i spraw, by twoje zachowanie odpowia­dało nie celom manipulatora, ale twoim własnym. Nie bój się uni­kać odpowiedzi na pytania, jeżeli służą one taktyce manipulacji lub odwracania twojej uwagi.

Musisz także przystać na to, że ludzie będą na ciebie wściekli. Manipulatorzy, którzy nie mogą cię pokonać, będą wpadać w szał. Jeżeli unikniesz reakcji sprowokowanej przez twój Mózg Dino­zaura, ich gniew spłynie po tobie jak woda po kaczce.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.