Przede wszystkim nie zmieniaj reguł

Jeżeli manipulator zorientuje się, że nagradzasz jego wybuchy emocji zmianami swo­ich wymagań w stosunku do niego, przegrałeś.

Jeżeli dana osoba znajduje się rzeczywiście w trudnej sytuacji, trzeba będzie dostosować wymagania do jej stanu, ale reguły na­leży wyłożyć w sposób przejrzysty w aneksie do umowy o pracę. Udogodnienia są rzeczą kontraktu z pracodawcą i powinny być traktowane w ten sposób.

Naucz się znosić łzy i wrzaski. Zrozum, że nie musisz wpa­dać w szał tylko dlatego, że ktoś traci rozum. Zignoruj emocje i koncentruj się na problemie.

Zanim zaczniesz z nią rozmawiać, ustal limit czasu. Lu­dzie pokroju Carol domagają się działania, ale są i tacy, którzy chcą tylko, żeby ktoś ich wysłuchał i pocieszył dwa razy tygo­dniu przez czterdzieści pięć minut. Musisz zdawać sobie sprawę z tego, że ci, którzy oczekują od ciebie działania, sprawiają większe trudności, ale może sam fakt, że zostaną wysłuchani, będzie w sta­nie zaspokoić ich na tyle, by nie wymagali od ciebie żadnych zmian.

Powiedz, na przykład: „Chętnie z tobą porozmawiam, ale mam na to tylko pięć minut. Wysłucham cię, ale po pięciu minu­tach przerwę rozmowę, ponieważ muszę zadzwonić (albo pójść do działu zaopatrzenia, albo coś w tym rodzaju). Zgoda?”. Jeżeli przedstawisz swoje warunki, łatwiej będzie ich dotrzymać.

Często zdarza się, że pracownicy, którzy zawracają głowę, wy­konują bardzo dobrze swoje obowiązki i warto ich zatrzymać. Pięć minut dwa razy w tygodniu to dobra inwestycja. Jeżeli ktoś pro­si o więcej czasu, możesz odmówić ze spokojem sumienia lub wy­znaczyć spotkanie za trzy dni.

Ludzie tacy jak Carol sprawiają, że ich krytyczna sytuacja sta­je się twoją krytyczną sytuacją. Jeżeli nie mogą tego osiągnąć, uspokajają się znacznie łatwiej, łatwiej się opanowują i mają lep­sze samopoczucie. Spokój jest zaraźliwy.

Menedżerowie często pozbywają się pracowników tego typu, ponieważ czują się przez nich wykorzystywani emocjonalnie. Je­żeli będziesz postępować według planu i pozwolisz, by tacy ludzie dali upust swoim emocjom, nie będziesz miał wrażenia, że cię wykorzystują, a w nagrodę możesz zyskać pracownika, który czuje się zrozumiany.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.