Rytuał stażu pracy

Rytuał ma znaczenie tylko wtedy, kie­dy wiąże się z czymś rzeczywistym. Jeżeli przepracowanie dwu­dziestu lat nie łączy się z prawdziwym zaszczytem, korzyścią lub wdzięcznością, rytuał jest pusty i próżny. Zdarza się, że przedsię­biorstwo urządza uroczystość zamiast uczczenia dwudziestu lat pracy zwiększoną odpowiedzialnością, wyższą pensją, zmniejsze­niem ryzyka zwolnienia ze stanowiska i większym szacunkiem wśród pracowników firmy.

Rytuały mogą stać się ważnym składnikiem życia przedsię­biorstwa. Aby mogły wywierać pozytywny wpływ, muszą odzwier­ciedlać, a nie zastępować rzeczywistość.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.