Rytuał: zmiany procedury, wyrażania uznania

Rytuał zmiany procedury

Odbywa się on w nielicznych przedsiębiorstwach. Jednakże Mózg Dinozaura uwielbia ceremo­nię palenia starych formularzy, ostatniej rozmowy telefonicznej ze starego aparatu, przyjmowania zamówienia na przetermino­wanym bloczku rachunkowym. Rytuał służy umocnieniu przeko­nania, że nowy sposób postępowania, mimo iż będzie na początku stresujący i trudny, cieszy się powszechnym poparciem i stanowi wspólne przedsięwzięcie grupy.

Rytuał wyrażania uznania

Wyrażenie uznania za ważne czyny zyska na znaczeniu, jeżeli coraz więcej przedsiębiorstw bę­dzie podporządkowywać się wymaganiom prawnym uzależnienia wynagrodzeń i awansów od stażu pracy, nie zaś osiągnięć.

Zazwyczaj ludzie są skłonni pracować bardzo ciężko, jeżeli wiedzą, że zdobędą w ten sposób pewne uznanie, na przykład ty­tuł pracownika miesiąca i tak dalej. Ważne jest wszakże, by za­rząd dał wyraźnie do zrozumienia, jakie wymagania należy speł­nić, by otrzymać nagrodę. Zdarza się bowiem, że pracownicy nie znają dobrze kryteriów i zakładają, że nagradza się lizusostwo.

Zanim wpadniecie w szalony wir przyjęć urodzinowych i .uro­czystości na cześć pracownika miesiąca, zastanówcie się dobrze, jakie postępowanie i jakie osiągnięcia zamierzacie nagradzać. Po­winny to być takie właściwości, które chcielibyście widzieć wokół siebie częściej: umiejętność pracy zespołowej, wykazanie się od­wagą w obliczu przeciwności, wszystko to, co ceni się w waszym przedsiębiorstwie lub w waszym wydziale.

Jeszcze dwa słowa o nie planowanych nagrodach, takich jak tort urodzinowy i świąteczne kartki od szefa. Jeżeli wprowadzi się taki zwyczaj, trzeba przy nim wytrwać, w przeciwnym razie ludzie poczują się dotknięci. Lepiej ułatwić sobie sprawę od początku: za­miast urodzinowego tortu dać, na przykład, kartę z życzeniami lub zawiesić znak na drzwiach pokoju, oznajmiający, że dzisiejszy dzień jest dniem szczególnym dla osoby, która tu pracuje.

Nagrody zbiorowe, takie jak przyjęcie biurowe lub piknik, mo­gą zmienić się w rytuał pańszczyzny, jeżeli przedsiębiorstwo nie zada sobie trudu, by dowiedzieć się, co sądzą na ten temat pra­cownicy. Na przykład, piknik organizowany przez przedsiębior­stwo może stać się wydarzeniem, w którym trzeba wziąć udział, uśmiechać się i udawać, że zabawa jest wspaniała, bo inaczej bę­dzie się miało przeprawę z szefem.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.