Stwórz system kontroli

Wielu menedżerów opowiada się za czymś, co nazywam postawą laissez-faire(swobodnego dzi­ałania). Nikt nie zwraca szczególnej uwagi na pracowników dopóty, dopóki wydaje się, że robią to, co do nich należy. Kie­dy ktoś się wychyli, dostaje po głowie.Jedną z licznych trudności związanych z taką postawą jest to, że nikt nie uświadamia sobie, iż sprawy przybierają zły obrót, dopóki nie pojawi się wielki problem. Wówczas musisz przeprowadzić kontrolę i zastosować sankcje dyscyplinarne, a ludzie, których to dotyczy, czują się ukarani. Ich Mózgi Di­nozaurów przystępują do działania, odpowiadając walką lub ucieczką.

Znacznie lepszym wyjściem jest włączenie systemu kon­troli do codziennego rytmu pracy, dzięki czemu jesteś świa­dom sytuacji. Możesz zrobić codzienny obchód wydziału i, trzymając notes w ręku, zapytać każdego pracownika o stan prac nad danym projektem. Możesz także posłużyć się spe­cjalnie opracowanymi systemami informacji. Wszystko, co ro­bisz, rób konsekwentnie, nie tylko wtedy, kiedy wydaje ci się, że coś jest nie w porządku.

Jeżeli wprowadzisz stały system sprawdzania, twoi pod­władni będą wiedzieć, że podlegają kontroli, i nie będą odbie­rać jej jako krytyki. Dopilnuj tylko tego, by kontroli podlegali wszyscy, ponieważ pracownicy, zgodnie z instynktami Mózgu Dinozaura, będą sprawować kontrolę nad twoją kontrolą.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.