Udzielaj pełnomocnitwa

Unikaj publicznego ośmieszania

Wszyscy menedżerowie bez wyjątku wiedzą, że nie należy nikomu wymyślać w obecności innych. Ale najczęstszą formą publicznego ośmieszenia jest urzędowe pismo, które zawiadamia o zmianie zasad po tym, gdy ktoś wykonał jakąś fuszerkę. Wszyscy wiedzą, dla­czego wystosowano pismo i kto popełnił błąd. Ośmieszenie jest nie tylko publiczne, ale i pisemne.
Unikaj także wzywania ludzi do swojego gabinetu, kiedy zamierzasz udzielić im nagany. Jeżeli masz taki zwyczaj, wszyscy będą wiedzieć, co się święci.
Zamiast wyręczać się ludźmi, udzielaj pełnomocnic­twa

Udzielanie pełnomocnictwa jest ważnym i istotnym in­strumentem zarządzania. Problem polega na tym, że ludzie nie zawsze pojmują, co to oznacza. Jeżeli przekazujesz innym nieprzyjemne zadania, których nie masz ochoty wykonać sam – jest to wyręczanie się innymi. Ludzie, całkiem słusznie, uznają, że nadużywasz władzy. Dawanie pełnomocnictwa to przekazanie zadania, które mógłbyś bez sprzeciwu wykonać sam, a także udzielenie władzy potrzebnej do jego wykonania.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.