Uzyskaj słowne potwierdzenie tego, co uzgodniliście

Oto kilka przykładów:

„Uzgodniliśmy więc, że otrzymam dziesięcioprocentową pod­wyżkę, jeżeli wykonam projekt do piętnastego marca”.

„Należy zatem rozumieć, że zapłacimy dwa i pół dolara za pierwszych dziesięć tysięcy, jeżeli obniżycie cenę o dwa­dzieścia pięć centów na następnych dwudziestu tysiącach sztuk, które zakupimy w tym roku kalendarzowym”.

„Postaram się udzielić ci większego słownego poparcia, ty na­tomiast postarasz się być bardziej punktualny. Spotkajmy się za dwa tygodnie, żeby zobaczyć, jak nam się to udaje”.

Ostatni przykład ilustruje jeszcze jeden ważny aspekt tej tech­niki. Wyznacz odpowiedni czas na kontrolę skutków swojej decy­zji. Nie jest to tylko kwestia skutecznego prowadzenia interesów, ale także, dla obu stron, możliwość ponownego przedyskutowania umowy i wprowadzenia potrzebnych zmian w sposób racjonalny, bez podnoszenia głosu.

Jeżeli to możliwe, pozwól innym mieć ostatnie słowo.

Czasami Mózg Dinozaura nie potrafi odmówić sobie pożegnalne­go wystrzału, który niweczy wszelkie dotychczasowe osiągnięcia. Pamiętaj, że ostatnie słowo to akt agresji.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.