Zachowąj spokój

Mów powoli. Jeżeli musisz zastanowić się przez chwilę, nie spiesz się. Gdy manipulator jest osobą impulsyw­ną, twoja przerwa na myślenie rozwścieczy go i zmusi do zachowań sterowanych Mózgiem Dinozaura, dzięki czemu znajdziesz się w lepszej sytuacji. Dostarczaj tylko niezbędnych informacji. Odpo­wiadaj tylko na zadane pytania. Jeżeli nie musisz podawać żad­nych konkretnych danych, udzielaj wymijających odpowiedzi.

Manipulatorzy potrzebują informacji na temat twoich uczuć i zachowań po to, by przejąć nad tobą kontrolę. Im mniej wiedzą, tym mniej mogą zaszkodzić. Liczą na to, że, okazując zaintereso­wanie, skłonią cię do wynurzeń i dostarczenia im mnóstwa po­trzebnych wiadomości. Jeżeli tego nie zrobisz, mogą zapytać cię wprost, zdradzając w ten sposób swoją strategię i pozwalając to­bie z kolei postawić pytanie: „Dlaczego chcesz to wiedzieć?”.

Zadawaj pytania – nie takie jednak, które zdradzą mu two­je zamiary, jak to: „Nie konsultowałeś tego z klientami, praw­da?”. Ogólnie rzecz biorąc, lepiej informacje otrzymywać, niż ich dostarczać.

Zwróć uwagę na przebieg rozmowy. Każda rozmowa za­wsze ma przebieg i treść. Treścią jest to, co mówimy, przebiegiem – sposób mówienia. Mając do czynienia z manipulatorami, myśl mniej o tym, co rzeczywiście mówią, a więcej o tym, co i jak usiłu­ją zrobić. Mają oni nadzieję, że skupisz się na szczegółach, pod­czas gdy sami zakradną się i zaatakują cię od tyłu.

Najważniejsze: pamiętaj, że nie ma takiego prawa, któ­re zmuszałoby cię do odpowiedzi na każde postawione py­tanie. Manipulatorzy liczą na twoją uprzejmość. Wiedzą, że więk­szość ludzi udzieli im odpowiedzi, ponieważ takie postępowanie uważa się za właściwe. Jednakże wolno nie odpowiedzieć i zapy­tać manipulatora, dlaczego potrzebuje takiej wiadomości. Pamię­taj tylko o tym, by mówić spokojnie, grzecznym tonem.

Możesz, na przykład, powiedzieć z uśmiechem: „Chce pan wiedzieć, czy przestałem bić żonę. Cóż, przyparł mnie pan do mu­ru. Postawił mnie pan w takiej sytuacji, w której wypadnę nieko­rzystnie, jeżeli powiem, że tak, i równie niekorzystnie, jeżeli za­przeczę. Nie wiem, w jaki sposób mógłbym odpowiedzieć na takie pytanie”.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.