Znaj swoje miejsce

Poznaj strukturę przedsiębiorstwa. Do­wiedz się, kto rządzi, a kto jest na wylocie. Dowiedz się, kto jest szarą eminencją. Traktuj wszystkich z szacunkiem. Nie możesz sobie pozwolić na to, by zranić czyjeś uczucia. Poznaj przepisy i reguły. Zapoznaj się ze wszystkim, co napisano o twoim przedsiębiorstwie i w twoim przedsiębiorstwie – z artykułami w gazetach, z zarządzeniami, z decyzjami sądowymi – i naucz się tego jak pacierza.Wiedz, do której grupy należysz i do której chciałbyś nale­żeć. Tę uwagę należy adresować zwłaszcza do kobiet na sta­nowiskach kierowniczych. Kobiety nader łatwo wdają się w rozmowy z sekretarkami, kiedy w grupie zarządzającej nie ma innych kobiet. Jest to ewidentny błąd. Aby traktowano cię jak menedżera, musisz zachowywać się jak menedżer. Dobrze jest pomóc innym kobietom w przedsiębiorstwie w zrobieniu kariery, ale nie umawiaj się zbyt często na lunch z dziewczy­nami, jeżeli nie chcesz być traktowana tylko jak jedna z nich.

W jaki sposób można poznać strukturę i reguły swojego przedsiębiorstwa? Skąd możesz wiedzieć, kto rządzi, a kto jest na wylocie? Kogo słuchać i kto awansuje? Powracamy do pierwszego i najważniejszego z tych dziesięciu przykazań: słuchaj. Choćby to było nie wiem jak trudne – słuchaj.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.