Czy jesteś impulsywny?

Wszyscy bywamy czasem wybuchowi, ale ludzie, którzy są do te­go najbardziej skłonni, wcale nie uważają siebie za impulsyw­nych. Zwykle sądzą, że są znacznie mądrzejsi od innych, ale mają mniej szczęścia. Trudno im zrozumieć własne miejsce w całości sprawy i pojąć, w jaki sposób ich działania wpływają na innych.

W jaki sposób możesz przekonać się, czy jesteś impulsywny? Oto niektóre oznaki:

  • Twoja praca często wydaje ci się nudna i nie wypełniasz syste­matycznie swoich obowiązków, ponieważ uważasz je za nużące.
  • Przynajmniej dwa razy ktoś powiedział ci, że nie dotrzymu­jesz słowa.
  • Masz problemy z wytrwałością i nie słuchasz innych.
  • Raz lub dwa zdarzyło ci się dokonać zmiany ważnej decyzji, ponieważ nie przewidziałeś tego, co później okazało się ważne.

Impulsywny Mózg Dinozaura działa według niedojrzałych lub zgoła dziecinnych wzorów. W naszej kulturze młodość jest uprzy­wilejowana. Uważamy, że jest niezwykle atrakcyjna. Ludziom im­pulsywnym, którzy mają dużo energii i dużo pracują, wybacza się wiele. Działanie emocjonalne z niejednego uczyniło bohatera. Po­myślcie przy tej okazji o ludziach takich, jak Daniel Boone, Davy Crockett, Billy the Kid, Andy Warhol, P. T. Barnum, George S. Patton, Oliver North i John Fitzgerald Kennedy.

W tradycji amerykańskiej nie ma miejsca na dojrzałość. Jeże­li porównamy bohaterów Ameryki i Wschodu, okaże się, że w mi­tologii orientalnej jest niewielu rewolwerowców, natomiast wielu mądrych, dociekliwych i sędziwych bohaterów, których słowa zdają się niejasne i trzeba dobrze pomyśleć, aby je zrozumieć.

Ludzie impulsywni wyrastają zwykle z tej przypadłości. Zale­ży to jednak wyłącznie od nich. Zdarza się, że ludzie pod osiem­dziesiątkę zachowują się jak nastolatki.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.