Faza III: Zdobywam – biurowe zaloty

Ujawnienie seksualnego charakteru związku. Teraz jedno z dwojga ludzi pragnie, by związek przybrał charakter sek­sualny. Oboje zaczynają zdawać sobie sprawę z tego, że osiągnęli pewien punkt i zastanawiają się: „Czy on (ona) naprawdę tego chce?”, „Czy on (ona) jest zaangażowany tak samo jak ja?”. „O co tu właściwie chodzi?”. Oboje starają się obsesyjnie pojąć to, co ich Mózgi Dinozaurów wiedzą już od dawna: zaloty przebiegają zgod­nie ze schematem i obie strony postępują w myśl tego schematu. Co teraz nastąpi? Mózg Dinozaura wie, ale kora mózgowa umiera z ciekawości.

W tym stadium może wystąpić jawna zaborczość. Zaczyna się często od niemal niewinnego wypytywania. Zamiast widzieć w za­borczości pewien problem, ludzie w tym stadium często czerpią z niej poczucie pewności, że drugiej stronie na nich zależy. Traktują to jako komplement. Myślenie krytyczne prawie nie istnieje.

Oboje partnerzy powinni jasno zdawać sobie sprawę z konse­kwencji i znaczenia związku o charakterze seksualnym. Należy bardzo dokładnie rozważyć skutki, jakie ten związek wywrze na sprawy zawodowe i ograniczyć do minimum problemy, które mo­że powodować w pracy. Wycofanie się w tym stadium związku może zranić uczucia, ale czasami warto zapobiegać gorszym stra­tom.

Sprawa emocji. Często zdarza się, że jedno z partnerów wy­trąca z równowagi lub doprowadza do wściekłości jakieś wydarze­nie (na przykład kłopoty w pracy). Silnie pobudzony emocjonalnie odprowadza partnera do domu. Kontakt seksualny następuje wkrótce potem.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.