Faza V: Odchodze/zostaję – biurowe zaloty

W każdy biurowy romans wkracza wreszcie rzeczywistość. Może to być cokolwiek, począwszy od drobiazgów – przeoczenia urodzin, odwołania lunchu, aż po sprawy ważne, na przykład pro­blemy małżeńskie lub wątpliwości jednego z kochanków. W tym właśnie czasie związek umacnia się albo rozpada, ponieważ ludzie nie byli przygotowani na to, że mają do czynienia z istotą żywą, która myśli po swojemu.

Czar pryska. Podniecenie godowe, które powodował Mózg Di­nozaura przed kontaktem seksualnym, zmniejsza się ostatecznie po fakcie. Dobrze, gdy następuje to u obojga partnerów jednocze­śnie, ale, na nieszczęście, dzieje się tak rzadko. Jeżeli związek ma przetrwać, trzeba czegoś więcej niż oczarowania.

W tym momencie ludzie muszą zadać sobie poważne pytanie: „Czy to naprawdę Wielka Miłość?”. Trudno przewidzieć, czy ro­mans przetrwa i przerodzi się w stały związek, ponieważ miłość potrzebuje czasu, by rozwinąć się i rosnąć. Można jednak przewi­dzieć, że nie przetrwa. Jeżeli partnerzy nie zaczną dokonywać trudnych wyborów tu i teraz, nie jest to na pewno Wielka Miłość.

W tym stadium sprawy osobiste partnerów mogą w poważ­nym stopniu wpłynąć na ich życie zawodowe. Trzeba podjąć pew­ne decyzje, a Mózg Dinozaura nie radzi sobie najlepiej z napię­ciem i stresem. Jeżeli związek ma przetrwać, kora mózgowa po­winna przystąpić do akcji. Tylko ona może zapewnić zdolność zro­zumienia partnera, szacunek i kompromis, tworzące podstawy trwałej miłości. Jeżeli zabraknie tych uczuć, Reakcja Gada da o sobie znać zaborczością, zazdrością i całkowitym załamaniem.

Kochankowie i małżeństwo

Jeżeli jedna ze stron pozostaje w związku małżeńskim i ma zo­bowiązania wobec dwóch różnych osób, rezultatem jest potężny stres i brak łatwych rozwiązań. Im dłużej kwestia pozostaje nie rozwiązana, tym gorszy wpływ może wywierać na pracę. Osoby, które znalazły się w takiej sytuacji, powinny trzeźwo ocenić swo­je możliwości, podjąć odpowiednią rozsądną decyzję i trwać przy swoim wyborze. Mózg Dinozaura będzie zawsze pragnął tego, co łatwo dostępne i atrakcyjne, także wówczas, gdy gra nie jest war­ta świeczki.

Nawet jeśli współmałżonek o niczym jeszcze nie wie, z pewno­ścią dowie się prędzej czy później. Mózg Dinozaura nie potrafi po­radzić sobie z taką sytuacją. Chce mieć obie rzeczy jednocześnie. Aby uniknąć stanu wiecznego niezdecydowania, kora mózgowa musi podjąć decyzję, przejąć kontrolę nad akcją i dopilnować jej przeprowadzenia. Nie, nie ma innego sposobu.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.