Styl przedsiębiorstwa

Przedsiębiorstwa różnią się nie tylko koncepcjami robienia karie­ry. ale i sposobem pojmowania jej szczytu. Tradycje i wartości obowiązujące w firmie przekazywane są niezwykle szybko z ust do ust, w postaci apokryficznych opowieści, zręcznie podsumowu­jących poglądy pracowników na temat stylu przedsiębiorstwa oraz innych ważnych problemów ogólnych. Filozofię zarządzania przekazuje się zwykle za pomocą jednego z wariantów opowiada­nia o strażniku:

Nowy strażnik siedzi przy biurku w głównym holu budynku narządu przedsiębiorstwa. Jego obowiązkiem jest nie wpuszczać nikogo, kto nie nosi plakietki identyfikacyjnej. Pewnego dnia szef zarządu, bez marynar­ki, wchodzi do holu i zmierza do wejścia dla personelu. Strażnik zatrzymuje go i nie pozwala wejść, dopóki nie potwierdzi jego tożsamości.

Czy strażnika wyrzucono z pracy czy nagrodzono? Jeżeli wyrzucono go z pracy, opowieść zawiera ostrzeżenie, że pewni ludzie nie podlegają regułom obowiązującym w przedsię­biorstwie i można narobić sobie kłopotu, próbując narzucić je kró­lewskim jaszczurom. Jeżeli strażnika awansuje się lub nagradza, oznacza to wyraźnie, że reguły obowiązują wszystkich.

Jeżeli nie czujesz się dobrze w przedsiębiorstwie, w którym panuje hierarchia zmuszająca do silnej rywalizacji, nie musisz ko­niecznie rezygnować z pracy. W większości firm są różne wydzia­ły – spraw personalnych, publicznych, prawa, informacji, które w istocie nie stanowią elementu hierarchicznej struktury. Są kosztowne, lecz nie zyskowne. Praca w tych wydziałach jest czę­sto znacznie przyjemniejsza, ponieważ panuje w nich mniejsze napięcie. Zastanów się, czy nie przenieść się do któregoś z nich.

Jednak w sytuacji kryzysowej najpierw zwalnia się pracowni­ków tych właśnie wydziałów, ponieważ uważa się, że nie stanowią one „prawdziwego” przedsiębiorstwa. Niekiedy szefów tych wy­działów włącza się do hierarchii korporacji, ale tylko ich. Strzeż się przeniesienia do jednego z tych wydziałów, jeżeli chcesz piąć się na szczyt. Firmy często pozbywają się kobiet, przenosząc je na ważniejsze stanowiska w mniej ważnym dziale, co w ostatecznym rezultacie staje się degradacją.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.