Teraz!

Triceratops żyje na skraju rozległej doliny. Przed nim wspaniałe widoki, no­we, kuszące pożywienie, woda, schronienie – raj. Właśnie tam zmierza. Gdy tak się wlecze, nieustannie coś go rozprasza. Tu zapaszek, tu kępa trawy, tu walka. Dolina wygląda obiecująco, ale przyszłość musi poczekać. Właśnie teraz dzieje się mnóstwo ważnych rzeczy.

Dinozaur łatwo podejmuje decyzje. Jest jedzenie – trzeba je zjeść. Jest wróg – zabić albo uciekać. Z każdą istotą i przedmiotem trzeba rozprawić się natychmiast albo zignorować. Przede wszystkim – gady nie umieją czekać. Wszystkie schematy Logiki Jaszczurów są stosowane bez zastanowienia. Myślenie Mó­zgu Dinozaura jest krótkofalowe, łączy się z mocnym zaangażo­waniem emocjonalnym.

Szefowie z syndromem Mózgu Dinozaura wzniecają najczę­ściej słomiany ogień i nigdy nie mają czasu na planowanie długo­terminowe. Są nieustannie podekscytowani i wywołują u innych objawy stresu.

Ach, to podniecenie! Zycie impulsami ma tyle zalet: działanie nonstop, żadnych wątpliwości, żadnych zmarnowanych wysiłków. To chleb i sól istnienia, bez masła. Daje się wykorzystać jako styl zarządzania. Ma jednak swoje wady. Impulsywni szefowie pracu­ją na wysokich obrotach: wysoki poziom energii, podniecenia, en­tuzjazmu. Żyją tym, co robią, na sto procent i nie lękają się wygła­szać swojego zdania. Inspirują ludzi, wprawiają siebie i innych w ruch. Mogą stać się dobrym lekarstwem w przedsiębiorstwie, w którym ugrzęzła kupa patałachów kwestionujących wszelkie decyzje i podejrzliwie traktujących każdą zmianę.

Jednakże impulsywni szefowie powinni się nauczyć przekazy­wania władzy swoim pełnomocnikom, ponieważ sami tracą zwy­kle szybko zainteresowanie sprawą. To wspaniali krótkodystansowcy. Nie mają jednak siły ani ochoty na dłuższy wysiłek. Doprowadzenie pracy do końca nie jest ich mocną stroną. Najle­piej nadają się do zadań doraźnych, takich jak założenie przedsię­biorstwa lub podniesienie poziomu morale i zaangażowania jego pracowników. Potem, gdy sprawa się rozkręci, powinni zmienić teren działania i podjąć nowe wyzwanie.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.