Zła praca

Przyjrzyjmy się teraz osobie, która utrudnia sobie własną karierę, nie angażując się w to, co sama nazywa Złą Pracą.

Sarah jest przekonana, że zrobi szybką karierę, gdy tylko znajdzie właściwą pracę. Ma dyplom znanej szkoły biznesu i jest ekspertem do spraw organizacji systemów informacyjnych. Do tej pory była zatrudnio­na w czterech różnych przedsiębiorstwach.

W każdej pracy wyrażano się najpierw o Sarah z zachwytem i obiecy­wano realizację jej pomysłu dotyczącego zarządzania systemem infor­macji. Po pewnym czasie jednak Sarah zauważyła, że pracownicy sta­wiają opór, a zarząd nie udziela jej zbyt wielkiego poparcia.

Sarah ma uczucie, że ludzie, którym przedstawiała swój pomysł, są bardziej zajęci zabawą w politykę niż wprowadzeniem systemu, jaki chciała im zaproponować. Kończy się zawsze tym, że pragnie, by wszyscy dali jej spokój i pozwolili robić to, do czego jest przygotowa­na. Uważa, że opór, który napotyka, bierze się z niewiedzy. Organiza­cja systemów informacyjnych to najnowszy wynalazek i potrzebuje go każda firma. Drażni ją konserwatyzm myślenia w przedsiębior­stwach, dla których pracowała. Ma nadzieję, że jej zdolności zostaną zauważone i docenione, kiedy znajdzie sobie pracę w dużej i nowoczesnej kompanii.

Sarah nie zdaje sobie sprawy z tego, że każda praca ma dwa aspekty – formalny i nieformalny. Aspekt formalny to czynności, za które ci płacą, na przykład projektowanie i prowadzenie syste­mu informacyjnego zarządzania. Aspekt nieformalny to praca, którą trzeba wykonać, by umożliwiono ci wykonanie twojej robo­ty. W większości przedsiębiorstw oznacza to politykę.

Sarah nie rozumie, że musi sprzedać swoje pomysły i praco­wać tak, by inni uwierzyli, że dobrze zna się na rzeczy. Zamiast postępować w ten sposób, zakłada, że ma do czynienia z ludźmi niedoskonałymi pod względem moralnymi lub intelektualnym. To typowe myślenie Mózgu Dinozaura.

Ta sama sytuacja powtarzała się w każdej firmie, dopóki Sa­rah nie zaczęła szukać posady w piątym przedsiębiorstwie. Jest inteligentna i potrafi dobrze sprzedać swoje umiejętności (pod­czas rozmów kwalifikacyjnych nie widzi w tym niczego złego), ale już wkrótce zemści się na niej brak doświadczenia zawodowego. Ciągle powtarza ten sam schemat, sądząc, że ma po prostu do czy­nienia ze Złą Pracą i czuje się rozczarowana, że tak trudno za­szczepić innym nowe pomysły. Przecież nie może zmusić się do sprzedawania czegoś ludziom, którzy są na tyle głupi, że sami nie widzą korzyści transakcji.

Sarah cierpi na brak zaangażowania. Rzetelność, wytrwałość i sukces są często wynikiem traktowania pracy tak, jakby była do­brą pracą. Oczywiście, widywałem także ludzi, którzy zostawali na dobre i złe w niewłaściwej pracy, dlatego też należy bardzo wnikliwie ocenić swoją sytuację.

Jeżeli ciągle wydaje ci się, że masz złą pracę, naucz się podej­mować decyzje i bądź konsekwentny niezależnie od tego, czy de­cyzja okaże się później właściwa czy niewłaściwa. Jeżeli traktu­jesz swoją pracę tak, jakby była dobra, masz większe szanse na znalezienie lepszej.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.